FOUNDATION COURSE ( MAR 30 TO APR 03)

தலைப்பு: " காயகல்பம் "

பேசியவர்: மு. நி. பேரா. DR.NA. பெருமாள் .

 

தலைப்பு: "ஆசை சீரமைத்தல் "

பேசியவர்: பேரா. அருட்செல்வி.

 

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா "


தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம் "

பேசியவர்: மு. நி. பேரா. வேதசுப்பையா ..

 

தலைப்பு: "எண்ணம் ஆராய்தல் "

பேசியவர்: பேரா. முனைவர்.சுமதி சீனிவாசன் .

 

தலைப்பு: "கர்மயோகம் "

பேசியவர்: பேரா. அருட்செல்வி .

 

தலைப்பு: "குடும்ப அமைதி "

பேசியவர்: பேரா. ராமமூர்த்தி .

 

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "

பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

 

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "

பேசியவர்: பேரா. முத்துலட்சுமி.

 

தலைப்பு: "கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி "

பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

 

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "

பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

 

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "

பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

 

தலைப்பு: "துரிய தவம் "
பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

 

தலைப்பு: "வாழ்த்தும் பயனும் "

பேசியவர்: பேரா. செந்தில்குமார்.