FOUNDATION COURSE (JUN 01 TO JUN 05)

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. DR.NA. பெருமாள்

தலைப்பு: "ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா. முருகன்.

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா "


தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: . மு.நி. பேரா. வேதசுப்பையா.

தலைப்பு: " எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "கர்மயோகம் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. விவேகானந்தம்.

தலைப்பு: "குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: பேரா. ராமமூர்த்தி.

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: "கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா. செந்தில்குமார்.

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "வாழ்த்தும் பயனும் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. DR.S. இலக்குமணன்.