FOUNDATION COURSE ( JAN 5 TO 8 )

தலைப்பு: " ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: மு நி .பேரா. வேதசுப்பையா

 

தலைப்பு: " ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா . அருட்செல்வி

 

தலைப்பு: " எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேராசிரியர். முனைவர்.சுமதி சீனிவாசன்

 

தலைப்பு: " கர்மயோகம் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி

 

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "பேசியவர்: பேராசிரியர். முத்துவேல்

  

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: மு நி பேரா.Dr.NA பெருமாள்

 

தலைப்பு: "குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: பேராசிரியர். ராமமூர்த்தி

  

தலைப்பு: " சாந்தி தவம் "

பேசியவர்: மு நி பேராசிரியர். விவேகானந்தன்

  

தலைப்பு: " சான்றிதழ் வழங்கும் விழா "

  

தலைப்பு: " சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேராசிரியர்.முனைவர்.ப .சக்திகுமாரவேல்

 

தலைப்பு: " துரிய தவம்"


பேசியவர்: பேராசிரியர்.முனைவர்.ப .சக்திகுமாரவேல்

  

தலைப்பு: " வாழ்த்தும் பயனும்"


பேசியவர்: மு. நி. பேரா.Dr.S. இலக்குமணன்