FOUNDATION COURSE ( FEB 15 TO 19 )

தலைப்பு: " வாழ்த்தும் பயனும் "


பேசியவர்: பேரா. பூங்கொடி

 

தலைப்பு: "துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா. சக்தி குமாரவேல்

 

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சக்தி குமாரவேல்

 

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா "


 

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்

 

தலைப்பு: "கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி "


பேசியவர்: பேரா. சக்தி குமாரவேல்

 

தலைப்பு: "குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: பேரா. ராமமூர்த்தி

 

தலைப்பு: "காயகல்பம் "


பேசியவர்: பேரா. Dr.NA. பெருமாள்

 

தலைப்பு: "கவலை ஒலித்தல் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்

 

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "


பேசியவர்: பேரா. ஜானகிராமன்

 

தலைப்பு: "கர்மயோகம் "


பேசியவர்: பேரா. பத்மாவதி

 

தலைப்பு: "எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சுமதி சீனிவாசன்

 

தலைப்பு: "ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி

 

தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம் "


பேசியவர்: பேரா. வேதசுப்பையா