FOUNDATION COURSE FEB 08 2023 TO FEB 12 2023

FOUNDATION COURSE (FEB 08 TO FEB 12)

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: . பேரா. DR.NA. பெருமாள்.

தலைப்பு: " எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. விவேகானந்தம்.

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா. முருகன்.

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேரா. DR.சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: " வாழ்த்தும் பயனும் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. DR. S. இலக்குமணன் .

தலைப்பு: " ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா. DR.சக்திகுமாரவேல்

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா"