FOUNDATION COURSE DEC 07 2022 TO DEC 11 2022

FOUNDATION COURSE (DEC 07 TO DEC 11)

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: . மு நி பேரா. NA. பெருமாள்.

தலைப்பு: " எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: . பேரா. ராமமூர்த்தி.

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: " வாழ்த்தும் பயனும் "


பேசியவர்: மு நி பேரா. DR. S. இலக்குமணன்.

தலைப்பு: " ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா. வெங்கட்ராமன்.

தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்..

தலைப்பு: "துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்

தலைப்பு: "கர்மயோகம் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. வேதசுப்பையா.

தலைப்பு: "கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி"


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா"