FOUNDATION COURSE DEC 06 2023 TO DEC 10 2023

FOUNDATION COURSE (DEC 06 TO DEC 10)

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: " எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேரா. அமுதா ராமானுஜம்.

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா. சுபா

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேரா. செந்தில்குமார்.

தலைப்பு: " வாழ்த்தும் பயனும் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. S. இலக்குமணன்.

தலைப்பு: " ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா"


தலைப்பு: " கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: " குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. செந்தில்குமார்.