FOUNDATION COURSE (AUG 03 TO AUG 07)

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: "ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா "


தலைப்பு: " எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: " கர்மயோகம் "


பேசியவர்: பேரா. பூங்கொடி.

தலைப்பு: "குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: . பேரா. ராமமூர்த்தி.

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "


பேசியவர்: பேரா. அருட்செல்வி.

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா. சுபா.

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்

தலைப்பு: " ஆக்கினை தவம் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: " கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி "


தலைப்பு: " வாழ்த்தும் பயனும் "


பேசியவர்: பேரா . முத்துவேல்.