FOUNDATION COURSE ( DEC 29 TO JAN 2 )

தலைப்பு: " ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: மு நி .பேரா. வேதசுப்பையா

 

தலைப்பு: " ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா . முருகன்

  

தலைப்பு: " எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேராசிரியர். முனைவர்.சுமதி சீனிவாசன்

  

தலைப்பு: " கர்மயோகம் "


பேசியவர்: பேரா. அருட்செல்வி

 

தலைப்பு: " கலந்தாய்வு"

பேசியவர்: பேராசிரியர். ஜானகி ராமன்

 

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "


பேசியவர்: பேராசிரியர். சீதாலட்சுமி

 

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: மு நி பேரா.Dr.NA பெருமாள்

 

தலைப்பு: "குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: பேராசிரியர். பாஸ்கர்

  

தலைப்பு: "கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி "

 

தலைப்பு: " சாந்தி தவம் "

பேசியவர்: பேராசிரியர். முத்துவேல்

 

தலைப்பு: " சான்றிதழ் வழங்கும் விழா "

 

தலைப்பு: " சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேராசிரியர்.முனைவர்.ப .சக்திகுமாரவேல்

 

தலைப்பு: " துரிய தவம்"


பேசியவர்: பேராசிரியர்.முனைவர்.ப .சக்திகுமாரவேல்

 

தலைப்பு: " வாழ்த்தும் பயனும்"


பேசியவர்: மு. நி. பேரா.Dr.S. இலக்குமணன்