கோவை மண்டல புதிய பொறுப்பாளர்கள் பதவியேற்பு.

கோவை மண்டல புதிய பொறுப்பாளர்கள் பதவியேற்பு.

01-01-2024 அன்று உலக சமுதாய சேவா சங்கம் கோவை மண்டலத்தில் புதிய பொறுப்பாளர்கள்
பொறுப்பேற்றுக்
கொண்டனர். 

வாழ்க வளமுடன்.