கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து விடுபட

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து விடுபட

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து விடுபட இருவேளையும் தவம் மேற்கொள்ள வேண்டும்

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து விடுபட காலை, மாலை என இருவேளையும் தவம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வலியுறுத்தல்.