உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் உடன் சந்திப்பு.

உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் உடன் சந்திப்பு.

06-07-2023 அன்று காலை தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறை செயலாளர்  உயர்திரு A. கார்த்திக் IAS அவர்களை நமது தலைவர் பத்மஸ்ரீ SKM. மயிலானந்தன் அவர்கள் சந்தித்து பல்கலைக்கழகங்களில் YHE படிப்புகள் தொடர proposal வழங்கினார்கள். உடன் விஷன் இயக்குனர் (பொது) Dr .N.A. பெருமாள் அவர்கள். 

வாழ்க வளமுடன்