வேதாத்திரி மகரிஷி யோகா கல்லூரி

Posted on Sep 3, 2017
Category: Courses

வேதாத்திரி மகரிஷி யோகா கல்லூரி (தமிழ்நாடு உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்தது) 26, 2வது கடற்கரை சாலை, வால்மீகி நகர், திருவான்மியூர், சென்னை – 600 041. போன்: 044 – 24571530. E-mail: vmcy@vethathiri.ac.in Website: www.vethathiri.ac.in ———————————————————————————————————- சென்னையில் உள்ள நமது தலைமைச் சங்கத்தில் “வேதாத்திரி மகரிஷி யோகா கல்லூரி” தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகத்தின் இணைப்புப் பெற்று தொடங்க அனுமதி கிடைக்கப் பெற்றுள்ளோம் என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். […]

Yoga for Holistic Life – Foundation Course in English at Temple of Consciousness, Aliyar

Posted on Sep 3, 2017
Category: Courses

The Basic Course, Called “Foundation Course” is of 5 days duration in English. It provides a through grounding in Meditation, Kayakalpa Yoga and Physical Exercises. The Courses will be conducted by Senior SKY Professors, it is a residential Course. SCHEDULES: September 20 to 24 (2017) October 25 to 29 (2017) November 22 to 26 (2017) […]