உள்ளம் நிறைய உள்ளதை கொடு…(கொடுப்போம்…)

Posted by Admin on Oct 26, 2016

அழகிய சோலைகளின் நடுவில் குட்டி இராஜியம் – கிராமம் எங்கும் விவசாயியின் மண்வாசணை பூத்து குலுங்கும் பூக்கள் வழி எங்கும் வரவேற்கும் பசுமை மாறாத வயல்வெளிகள் தொட்டு தடவி நழுவும் பச்சிளம் விரலின் ஸ்பரிச உணர்வை உணர்த்தும்..!   இவ்வாறு இருந்த கிராமங்கள் இன்று, வருமானத்திற்காக மக்கள் விட்டு பிரிந்ததால் பட்டுபோய், வற்றிபோய், விரிசல் விட்டு நம்மை கண்களில் நீர் கசிய வைக்கிறது..! எத்தனை துன்பம் வந்தாலும் மண்ணை விட்டு பிரியாமல் வறுமையில் வாடும் மக்கள் ஒரு பக்கம், […]